Strona zawiera ogłoszenia, zdjęcia oraz materiały video o treści erotycznej. Przeglądanie ogłoszeń jest bezpłatne i przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 rok życia i zgodnie z prawem polskim są pełnoletnie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wyświetlanie treści erotycznych opuść stronę.

przechodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, która ukończyła 18 rok życia i chce oglądać materiały erotyczne z własnej woli tym samym stając się użytkownikiem portalu Exclusive Seniorita.

Wchodzę Rezygnuję
Polski Angielski Niemiecki
ZnajdĹş nas na FB Znajdz nas na YT
Miasto
Białystok Chorzów Czeladź Częstochowa Gdańsk Gdynia Katowice Kraków Leszno Limburg, Homburg Łódź Mysłowice Opole Poznań Rybnik Rzeszów Szczecin Warszawa Wrocław Zabrze Zielona góra
Znajdź ogłoszenie Rodzaj Nazwa Miasto


Wyszukiwanie zaawansowane

Natasza
Katowice1. Postanowienia Ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa podstawowe zasady i zakres korzystania oraz funkcjonowania z serwisu www.ExclusiveSeniorita..pl (zwany dalej „Serwisem” bądź zamienie „Portalem”).

1.2 .Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla osób (zwanych dalej „Użytkownikami”) pełnoletnich oraz poczytalnych umysłowo. Każdego użytkownika korzystającego z serwisu obowiązuje niniejszy Regulamin.

1.3 Przed skorzystaniem z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do potwierdzenia faktu osiągnięcia pełnoletniości oraz akceptacji niniejszego Regulaminu

1.4 Serwis daje możliwość przeglądania oraz umieszczania Ogłoszeń (zwanych też „Anonsami” ), zarazem zastrzega iż treść Ogłoszeń ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta handlowa.

1.5 Serwis oraz Administrator nie jest ani stroną ani pośrednikiem w nawiązywaniu ewentualnych znajomości bądź umów.

1.6 Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do strony lub jej części dla osób które umyślnie działają na nie korzyść serwisu oraz są sprzeczne z niniejszym regulaminem

1.7. Przeglądanie Ogłoszeń jest bezpłatne

2. Prawa i Obowiązki Użytkownika

2.1. Osoba potwierdzająca fakt osiągnięcia pełnoletniości przed wejściem do serwisu staje się użytkownikiem.

2.2. Użytkownik ma prawo do rejestracji konta ,podając nazwę Użytkownika oraz Emile

2.3. Zabrania się rejestrowania Użytkownika którego nazwa może być uznana za wulgarną ,obrazliwą narusza dobra osobowe innych osób bądź obrazuje lub propaguje przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.).

2.4 Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp oraz możliwość do korzystania z funkcji serwisu niewidocznych dla nie zarejestrowanych osób.

2.5. Zabronione jest zakładanie wielu kont przez jednego użytkownika oraz posługiwanie się nimi do oceniania oraz komentowania jednego tego samego Ogłoszenia.

2.6. Zabrania się Użytkownikowi dodającemu ogłoszenie do oceniania oraz komentowania swojego ogłoszenia.

2.7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczoną w Ogłoszeniu treść oraz publikowane zdjęcia zarazem potwierdza iż dane oraz zdjęcia należą do niego a treść jest zgodna regulaminem i prawem polskim.

2.8. Użytkownik korzystający z serwisu www.exclusive-seniorita.pl jest zobowiązany do nie wykorzystywania treści Ogłoszeń w sposób uznany za wulgarny, nieodpowiedni lub mogący w inny sposób wyrządzić szkodę osobie trzeciej

2.9 Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać udostępnione mu treści Serwisu wyłącznie do celów prywatny

2.8.W przypadku złamania regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta wraz z jego całą aktywnością w serwisie bez podania przyczyny

2.9. W przypadku braku prawidłowego logowania do konta użytkownika w przeciągu 150 dni Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia konta wraz z jego całą aktywnością w serwisie bez uprzedzenia.

2.9.1 Użytkownik wraz z rejestracją wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

2.9.2 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu, w tym także za ewentualne naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich osób trzecich..

2.9.3 Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Administratora w przypadku stwierdzenia niezgodności w Ogłoszeniu bądź łamania prawa przez Osobę umieszczającą Ogłoszenie

3. Prawa i Obowiązki Administratora

3.1. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:

- treści zamieszczone w ogłoszeniach;

- wiarygodność dodawanych Ogłoszeń;

- treści umieszczone przez Użytkowników na łamach serwisu bądź forum

- problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one na skutek przyczyn niezawinionych przez Administratora, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej bądź ingerencji osób trzecich

- utratę danych kont Użytkowników spowodowanych awarią bądź ingerencja osób trzecich;

- osoby działające niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz za wykorzystanie bądź przetwarzanie danych Użytkowników niezgodnie z przeznaczeniem Serwisu;

- umieszczenie zdjęć bądź danych naruszających dobro osób trzecich , pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik publikujący sporne treści;

- skutki wynikające z dostępu do treści erotycznych znajdujących się w Serwisie przez osoby niepełnoletnie;

3.2 Administrator zastrzega sobie prawo do:

- wprowadzenia zmian w regulaminie serwisu jednocześnie informując Użytkowników Serwisu o zaistniałych zmianach

- zawieszenia bądź zamknięcia Serwisu bez podania przyczyny

- redakcji treści Ogłoszeń zamieszczonych w serwisie

- wprowadzania dodatkowych warunków niezbędnych do korzystania z serwisu bądź jego usług

- organizacji konkursów

- usuwania bądź blokowania kont Użytkowników nie przestrzegających Regulaminu

- odmowy umieszczenia Ogłoszenia jeżeli jest ono nie zgodne z regulaminem Serwisu bądź prawem

3.3 Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie oraz przetwarzanie treści oraz danych zawartych w Serwisie

3.4 Administrator oraz serwis nie jest ani stroną ani pośrednikiem w nawiązywaniu ewentualnych znajomości bądź umów i nie bierze odpowiedzialności za sprawy sporne wynikłe z zapoznania się Użytkowników

4. Dodawanie Ogłoszeń

4.0 Zabronione jest umieszczenie treści pornograficznych oraz obrazów przedstawiających stosunek płciowy, dopuszcza się nagość i treści erotyczne. Ogłoszenia nie mogą propagować prostytucji lub oferować seksu za pieniądze

4.1 przed dodaniem ogłoszenia każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem

4.2 Ogłoszenia mogą dodawać wyłącznie osoby pełnoletnie

4.3 Użytkownik serwisu może posiadać tylko jedno ogłoszenie . W jednym ogłoszeniu mogą znajdować się dane oraz zdjęcia tylko jednej osoby (dotyczy działu Panie/Panowie , wyjątek stanowią pary oraz dział Apartamenty)

4.4. Użytkownik dodający Ogłoszenie oświadcza iż zapoznał się z Regulaminem oraz ,że treść i dane są prawdziwe a zdjęcia przedstawiają osobę do której podany jest numer w Ogłoszeniu. Jednoznacznie Użytkownik potwierdza fakt posiadania praw autorskich do zamieszczanych zdjęć bądź zgodę innych osób których dotyczy Ogłoszenie.

4.5. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania publikacji ogłoszenia z powodu złamania regulaminu przez Użytkownika

4.6. Użytkownik dodający ogłoszenie ma obowiązek

- podać prawidłowy numer telefonu, skype oraz emile Osoby zamieszczającej Ogłoszenie w celu weryfikacji oraz ewentualnego kontaktu z Administracją serwisu;

- zamieścić minimum trzy aktualne zdjęcia a przynajmniej jedno z nich musi przedstawiać całą sylwetkę Osoby zamieszczającej ogłoszenie

- dodać zdjęcia dobrej jakości na których nie widać ingerencji programów graficznych a jeden z wymiarów nie jest mniejszy niż 400 px

- wypełnić poprawnie wszystkie pola obowiązkowe w Formularzu Ogłoszeniowym

- spełnić wszystkie warunki Regulaminu inaczej Administrator odmówi publikacji

- aktualizacji Ogłoszenia w przypadku nastąpienia istotnych zmian danych

4.7 Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie bierze całkowitą odpowiedzialność

Karną oraz Cywilną za treść oraz zdjęcia zamieszczone w Ogłoszeniu

4.8 Użytkownik zamieszczający ogłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie oraz publikacje jego danych i zdjęć zawartych w Ogłoszeniu.

4.9 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia oraz modyfikacji zdjęć ( zmiana wielkości , jasności , dodanie napisów na każdym zdjęciu z nazwą portalu www.ExclusiveSeniorita.pl oraz zasłonięcie twarzy osoby znajdującej się na zdjęciu po wcześniejszym zaznaczeniu przez Użytkownika opcji w formularzu)

4.9.1. w przypadku złamania Regulaminu Serwisu Ogłoszenie zostaje usunięte a koszty związane z jego publikacją nie są zwracane

4.9.2 koszt umieszczenia Ogłoszenia jest uzależniony od danego działu w którym zostało umieszczone oraz od obowiązującej promocji.

4.9.3 Użytkownik w każdej chwili może usunąć bądź zaprzestać publikacji Ogłoszenia informując o tym administratora wówczas Ogłoszenie przenoszone jest do archiwum i może być przywrócone ponownie.W tym przypadku koszt za emisje ogłoszenia nie jest zwracany

4.9.4 Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia okresu promocyjnego dodawanych ogłoszeń.

4.9.5 Ogłoszenie zostaje opublikowane na stronie w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty

5. Polityka Prywatności

5.1 Administrator Serwisu dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych Serwis www.ExclusiveSeniorita.pl zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Podanie danych jest dobrowolne

5.2 Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Serwis www.ExclusiveSeniorita.pl . wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Serwisu www.ExclusiveSeniorita.pl , próby włamania lub innego działania na jej szkodę.

Niektóre obszary serwisów należących do www.ExclusiveSeniorita.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe zarówno dla komputera, jak i dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

5.3 Administrator oraz Serwis www.ExclusiveSeniorita.pl . nie bierze odpowiedzialności za treści pojawiające się w Ogłoszeniach Użytkowników

5.4 Administrator. zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. terminy płatności, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy z użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Administratora i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

5.5 Serwis www.ExclusiveSeniorita.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, bez podawania przyczyn.

5.6 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Serwisu prosimy kierować do Działu Obsługi Użytkownika.

6. Postanowienia końcowe

6.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności podawania przyczyny

6.2 korzystanie z serwisu oznacza akceptacje Regulaminu

6.3 regulamin jest dostępny na stronie www.ExclusiveSeniorita.pl/regulamin.php.